Polityka prywatności zawiera wszystkie informacje o zarządzaniu i ochronie Twoich danych osobowych, o tym jak je przetwarzamy i w jakim celu je przetwarzamy ale również o  Twoich prawach.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Administrator

1.       Administratorem Twoich danych osobowych jest Bike 4 All Dominik Przybyszewski.  z siedzibą w Gdańsku ul Zawodzie 20 (80-726 Gdańsk) . W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

2.       Możesz skontaktować się z nami:

o   listownie: ul. Zawodzie 20 80-726 Gdańsk,

o   e-mailem na adres: admin@bike4all.pl,

o   telefonicznie pod numerem: 537 871 295.

§ 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to ma ono następujące znaczenie:

1.       „nasz sklep” – sklep internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem www.bike4all.pl;

2.       „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli Politykę prywatności, którą czytasz;

3.       „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj;

4.       „Social media” – portal społecznościowy Facebook, YouTube, Instagram, Twitter oraz inne portale społecznościowe,.

§ 3. Zabezpieczenie danych osobowych

1.       Wszystkie dane osobowe, które podasz na naszej stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania ze strony, przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

2.       Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej strony.

§ 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1.       Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

1.       masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

2.       możesz dokonywać ich sprostowania,

3.       możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

4.       masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2.       W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3.       Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5. Prawo sprzeciwu

1.       W przypadku podania nam Twoich danych osobowych lub jeżeli zbierzemy je sami, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Prawo do sprzeciwu przysługuje Ci w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

1.       na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

2.       na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2.       Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

§ 7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1.       Jeśli masz pytania dotyczącej naszej Polityki, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

2.       Polityka znajduje się na stronie www.bike4all.pl/politykaprywatnosci oraz w naszej siedzibie.

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROCESACH PRZETWARZANIA

§ 8. Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, czat lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2.       Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

4.       Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1.       Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5.       Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.

6.       Komu przekażemy Twoje dane?

1.       Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony lub danych osobowych dla nas;

2.       podmiotom dostarczającym narzędzia do obsługi poszczególnych kanałów komunikacji.

7.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

§ 9. Rejestracja konta na naszej stronie.

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej stronie zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1.       Wykonania umowy o założenie konta na naszej stronie.

2.       Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin naszej strony.

3.       Marketingowym polegającym na:

·       przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;

·       dopasowywaniu strony, jej treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania na naszej stronie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;

·       zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych; reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach na naszej stronie.

2.       Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta na naszej stronie, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

4.       Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1.       Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości) oraz Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2.       Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres email, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnePamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

5.       Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie a ppkt 1.3) powyżej, prowadzenie z Tobą korespondencji, a w niezbędnych przypadkach - windykacja należności.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

6.       Komu przekażemy Twoje dane?

1.       operatorom płatności elektronicznych - których listę zawarto w zakładce strony "Formy płatności”,

2.       firmom przewozowym i kurierskim,

3.       dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,

4.       podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony lub danych osobowych dla nas,

5.       podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi strony,

6.       kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym,

7.       Bankom udzielającym kredytów konsumenckich – w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia płatności ratalnej,

8.       Ubezpieczycielom – w przypadku zadeklarowania chęci ubezpieczenia towarów kupowanych za pośrednictwem strony.

7.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

1.       trwania umowy o założenie konta na naszej stronie, a także umów zawartych za pośrednictwem owego konta (w tym umów sprzedaży towarów, umów o świadczenie usług itd.) oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy owe umowy prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2.       trwania obowiązków prawnych, których realizacja wymaga przetwarzania Twoich danych;

3.       trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;

4.       odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

5.       jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

6.       jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 10. Realizacja zamówienia bez zakładania konta na naszej stronie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej stronie zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1.       Wykonania usług, które świadczymy dla Ciebie w oparciu o regulamin Naszej Strony.

2.       Marketingowym polegającym na:

·       przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej; na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań;

·       dopasowywaniu strony, jego treści, produktów, usług, funkcjonalności oraz komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania na stronie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w aplikacjach, w Social mediach, a także np. na podstawie Twojej lokalizacji, informacji na temat logowania, urządzenia z którego korzystasz;

·       zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych. Reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach na stronie.

2.       Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zrealizować zamówienia za pośrednictwem strony, a w efekcie korzystać ze świadczonych przez nas usług. Nie będziesz mógł również zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

4.       Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1.       Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (np. z zakresu rachunkowości) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2.       Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnePamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

5.       Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie a ppkt. 3) powyżej, prowadzenie z Tobą korespondencji, a w niezbędnych przypadkach – windykacja należności.

Dodatkowo, jeśli zapiszesz się na naszą komunikację e-mail (np. newsletter), naszym prawnie uzasadnionym interesem będzie doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie, czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

6.       Komu przekażemy Twoje dane?

1.       operatorom płatności elektronicznych - których listę zawarto w zakładce strony "Formy płatności”,

2.       firmom przewozowym i kurierskim,

3.       dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,

4.       podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony lub danych osobowych dla nas,

5.       podmiotom dostarczającym narzędzia wykorzystywane do obsługi naszej strony,

6.       kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym,

7.       Bankom udzielającym kredytów konsumenckich – w przypadku wskazania jako sposobu rozliczenia płatności ratalnej,

8.       Ubezpieczycielom – w przypadku zadeklarowania chęci ubezpieczenia towarów kupowanych za pośrednictwem naszej strony.

7.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy do przetwarzania, przez czas:

1.       trwania umowy zawartej w związku z zamówieniem złożonym na stronie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo; czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2.       trwania obowiązków prawnych, których realizacja wymaga przetwarzania Twoich danych;

3.       trwania interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;

4.       odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Pamiętaj przy tym, że masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

5.       jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

6.       jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Aby badać satysfakcję klienta oraz dla zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy Twojej opinii dotyczącej jakości oferowanych przez nas świadczeń. W tym celu wysyłamy na Twój adres mailowy wiadomości odsyłające do odpowiednich formularzy.

2.       Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy wiedzieli, co możemy poprawić.

4.       Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5.       Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Poprawa jakości świadczonych usług oraz dostarczanie towarów najwyższej jakości.

6.       Komu przekażemy Twoje dane?

1.       Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony lub danych osobowych dla nas;

2.       podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną strony;

3.       podmiotom gromadzącym i publikującym opinie dotyczące sklepów internetowych lub produktów.

§ 12. Newsletter

Jeżeli korzystasz z tej możliwości na naszej stronie zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Marketingowym polegającym na przesłaniu do Ciebie newsletterów i innych informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, a także analizowania jakie treści Cię interesują, co czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać naszą komunikację do Twoich zainteresowań.

2.       Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Masz także prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, jednak bez ich podania nie możesz otrzymywać od nas informacji handlowych.

4.       Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1.       Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

2.       Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnePamiętaj, że zgodę możesz odwołać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

5.       Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest doskonalenie naszej komunikacji poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie tych treści do Twoich zainteresowań.

6.       Komu przekażemy Twoje dane?

1.       Dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów;

2.       podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony lub danych osobowych dla nas;

3.       podmiotom zajmującym się obsługą administracyjną strony.

7.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:

1.       prowadzenia działań marketingowych przez nas

albo

2.       do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych

albo

3.       odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

III. NASZE PROFILE W SOCIAL MEDIA

§ 13. Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.       Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1.       Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz;

2.       prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami;

3.       udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil;

4.       marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media;

5.       statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. czy Twitter Inc. danych o ilości wyświetleń naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

2.       Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

3.       Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

4.       Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

5.       Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

6.       Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd., Google Ireland Limited oraz Twitter Inc.

7.       Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Przez czas:

1.       potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

2.       obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

IV. INFORMACJE O WYKORZYSTANIU PLIKÓW COOKIES

§ 14. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1.       Na stronie stosujemy pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez stronę i służą przede wszystkim optymalizacji korzystania ze stron www oraz gromadzeniu danych statystycznych.

2.       Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

1.       konfiguracji strony i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności, poprzez:

·       dostosowanie zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

·       zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

·       zapamiętanie historii odwiedzonych podstron w celu rekomendacji treści;

2.       marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś na stronie; dzięki temu dopasowujemy jej treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś na naszej stronie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, którą oglądałeś na naszej stronie;

3.       uwierzytelniania Twojej osoby na naszej stronie poprzez zapewnienie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

4.       optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nas w ramach strony;

5.       analiz i badań poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych , co umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości;

6.       zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony.

§ 15. Rodzaje plików cookies

Na stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

1.       sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

2.       stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

3.       zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki na naszej stronie. Więcej o zewnętrznych plikach cookies przeczytasz w § 18.

§ 16. Jak usunąć pliki cookies

1.       Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

2.       Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

3.       Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

·       Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox,

·       Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,

·       Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d,

·       Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,

·       Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265,

·       Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

§ 17. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z naszej strony.

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się na stronie.

§ 18. Zewnętrzne pliki cookies

1.       Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.

2.       Korzystamy z usług:

1.       Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
w celu analityki ruchu na stronie Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze strony.

2.       Google Ads, dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji strony.

3.       w celu wysyłki wiadomości mailowych oraz analityki ich wykorzystania przez Ciebie i innych odbiorców.

4.       twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];

5.       pinterest.com [administrator cookies: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA]

6.       Pixel FB [administrator cookies: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia];

3.       Działanie Google Analytics, o których wspominamy w ustępie 2 lit a. powyżej, możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

4.       W związku z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).